9 มทร.จับมือแถลงข่าว”ศรีวิชัยเกมส์”การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี นางดาวดล สวัสดิ ลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จาก 9 ราชมงคล ร่วมงานแถลงข่าว”ศรีวิชัยเกมส์”การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RMUTSV&set=a.473119161672939