อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี กล่าวต้อนรับ  คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ทั้ง 9 ราชมงคลคล ที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1″ศรีวิชัยเกมส์” เกมส์ แห่งพลัง ปัญญาและสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา