การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"
ครั้งที่ 3/2561


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

การประชุมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)

การประชุมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2561 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)ครั้งที่ 2/2561และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ประชุมภายในคณะการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประชุมภายในคณะการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑

 


 

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย สงขลา