การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)ครั้งที่ 2/2561และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย