การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย สงขลา