ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑

 


 

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย สงขลา