ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

เทนนิส


 

เทนนิส ทีม (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

เทนนิส ทีม (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

เทนนิส เดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

เทนนิส เดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

เทนนิส คู่ (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

เทนนิส คู่ (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

เทนนิส คู่ผสม
วันที่ เวลา รอบ สนาม