การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

มวยสากลสมัครเล่น
 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.  (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.  (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.  (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท  น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นเฟเธอเวท  น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.  (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท  น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท  น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นมิดเดิลเวท  น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท  น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม