การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

หมากกระดาน
 

หมากรุกไทย (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากรุกไทย (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากรุกไทย ทีม 2 คน (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากรุกไทย ทีม 2 คน (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากฮอส (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากฮอส (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากฮอส ทีม 2 คน (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากฮอส ทีม 2 คน (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากล้อม (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากล้อม (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากล้อม ทีม 2 คน (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

หมากล้อม ทีม 2 คน (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม