ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

บาสเกตบอล

 

บาสเกตบอล ทีม (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

บาสเกตบอล ทีม (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม