การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

บาสเกตบอล

 

บาสเกตบอล ทีม (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

บาสเกตบอล ทีม (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม