ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

แบดมินตัน 

แบดมินตัน ทีม (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

แบดมินตัน ทีม (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

แบดมินตัน เดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

แบดมินตัน เดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

แบดมินตัน คู่ (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

แบดมินตัน คู่ (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

แบดมินตัน คู่ผสม
วันที่ เวลา รอบ สนาม