การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

กรีฑา

 

 

วิ่ง 100 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 100 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 200 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 200 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่ง 400 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 400 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่ง 800 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 800 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่ง 1,500 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 1,500 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่ง 3,000 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 3,000 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่ง 5,000 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่ง 5,000 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่ง 10,000 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

เดินทน 5,000 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

เดินทน 10,000 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (ชาบ)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

วิ่งผลัดผสม (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

วิ่งผลัดผสม (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

กระโดดไกล (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

กระโดดไกล (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

เขย่งก้าวกระโดด (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

เขย่งก้าวกระโดด(หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

ทุ่มน้ำหนัก (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

ทุ่มน้ำหนัก (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

ขว้างจักร (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

ขว้างจักร (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

 

พุ่งแหลน (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

พุ่งแหลน (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม