การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

ฟุตซอล 

ฟุตซอล (ชาย)
วันที่ เวลา รอบ สนาม
       
       

 

ฟุตซอล (หญิง)
วันที่ เวลา รอบ สนาม