การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

ผู้ประสานงาน

 

  ฝ่าย/ชนิดกีฬา ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 ระบบลงทะเบียน นางสาวเด่นเดือน  ปัญญาดา 089-6555490
    นายวรัญญู  ธรรมโชติ 080-5427150
2 ที่พักนักกีฬา/กองเชียร์ ผศ.ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว 084-1953351
3 กองเชียร์/ขบวนพาเหรด ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต 088-7823563
4 งาน Sport night นางสาวเจนจิรา  ขุนทอง 086-9602490
    นายปราโมท  ปัตตา 083-6523856
5 สวัสดิการ นายปราโมท  ปัตตา 083-6523856
6 รักษาความปลอดภัย/การจราจร    
7 แพทย์/พยาบาล    
8 กรีฑา นายสิทธิโชค  อุ่นแก้ว 094-5982453
9 บาสเกตบอล นายสมภพ  ประดิษฐสาร 081-1483636
10 ฟุตบอล นายยูโสบ  ดำเต๊ะ 091-4616366
11 วอลเลย์บอล นายอัมพร  บุญราม 081-5527573
12 เซปักตะกร้อ ผศ.กิตติ  พิมเสน 081-5417362
13 เทเบิลเทนนิส นายเสริมศักดิ์  สัญญาโณ 081-8972480
14 แบดมินตัน นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 088-1686790
15 เทนนิส ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์ 081-7388234
16 มวยสากลสมัครเล่น นายอุทิพย์  หยงสตาร์ 081-8950511
17 วอลเลย์บอลชายหาด นายนวัทตกร อุมาศิลป์ 099-891942
18 เปตอง นายนพดล  โพชกำเหนิด 086-5982409
19 ฟุตซอล นายวิทยา  ศิริคุณ 084-3124488
20 หมากกระดาน นายพลากร  พันธุ์มณี 081-8951607
21 ครอสเวิร์ด ผศ.ไพพรรณ  มุ่งศิริ 086-5982409
22 บริดจ์ นายปราณระฟ้า  พรหมประวัติ 083-1563645
23 ตะกร้อลอดห่วง นายสำราญ  ขวัญยืน 081-9902879