ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

ผู้ประสานงาน

 

  ฝ่าย/ชนิดกีฬา ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 ระบบลงทะเบียน นางสาวเด่นเดือน  ปัญญาดา 089-6555490
    นายวรัญญู  ธรรมโชติ 080-5427150
2 ที่พักนักกีฬา/กองเชียร์ ผศ.ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว 084-1953351
3 กองเชียร์/ขบวนพาเหรด ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต 088-7823563
4 งาน Sport night นางสาวเจนจิรา  ขุนทอง 086-9602490
    นายปราโมท  ปัตตา 083-6523856
5 สวัสดิการ นายปราโมท  ปัตตา 083-6523856
6 รักษาความปลอดภัย/การจราจร    
7 แพทย์/พยาบาล    
8 กรีฑา นายสิทธิโชค  อุ่นแก้ว 094-5982453
9 บาสเกตบอล นายสมภพ  ประดิษฐสาร  
10 ฟุตบอล นายยูโสบ  ดำเต๊ะ 091-4616366
11 วอลเลย์บอล นายอัมพร  บุญราม  
12 เซปักตะกร้อ ผศ.กิตติ  พิมเสน 081-5417362
13 เทเบิลเทนนิส นายเสริมศักดิ์  สัญญาโณ 081-8972480
14 แบดมินตัน นายทรงภพ  เพชรอาวุธ  
15 เทนนิส ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์  
16 มวยสากลสมัครเล่น นายอุทิพย์  หยงสตาร์ 081-8950511
17 วอลเลย์บอลชายหาด นายนวัทตกร อุมาศิลป์ 0999-891942
18 เปตอง นายนพดล  โพชกำเหนิด  
19 ฟุตซอล นายวิทยา  ศิริคุณ 084-3124488
20 หมากกระดาน นายพลากร  พันธุ์มณี 081-8951607
21 ครอสเวิร์ด ผศ.ไพพรรณ  มุ่งศิริ  
22 บริดจ์ นายปราณระฟ้า  พรหมประวัติ 083-1978412
23 ตะกร้อลอดห่วง นายสำราญ  ขวัญยืน 081-9902879